Sîop Argraffu Ar-lein PDC

Mae ein siop argraffu ar-lein yn creu cyfleoedd print ar-lein ar gyfer staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol De Cymru.

Cliciwch ar y eicon neu ddolen isod, mewngofnodi, dewiswch y wasanaeth argraffu, llwythwch ffeil a thalu gan ddefnyddio côd cost, rhif PO neu cerdyn credyd/debyd. Mae gennym ystod eang o gynhyrchion a gwasanaethau sy’n fforddiadwy, wedi eu gorffen yn broffesiynol, ac ar gael i’w gasglu neu eu dosbarthu. 

Os nad ydych yn siwr sut i ddechrau arni, rydym wedi llunio canllaw hawdd ei ddilyn isod, felly gwiriwch hwn cyn i chi glicio i ddechrau eich taith. 

Cyfarwyddiadau 

Defnyddio Siop Ar-lein Argraffu a Dylunio PDC 

  • Cliciwch ar y botwm ‘Single Sign-on’.
  • Mewngofnodwch gyda eich ID a chyfrinair Prifysgol. 
Opsiynau Argraffu

  • Dewiswch yr opsiwn Printing and Binding os ydych am i'ch dogfen gael ei rhwymo
  • Dewiswch Thesis Printing and Binding os ydych eisiau eich dogfen i gael ei rhwymo fel un Premiwm Clawr Caled/Clawr Meddal, gyda testun Aur/Arian ar y clawr. 
  • Dewiswch yr opsiwn Printing Only os ydych chi am i'ch dogfen gael ei gadael yn rhydd. 
Enghreifftiau Argraffu a Rhwymo

Argraffu a Rhwymo Tâp

Dewiswch yr opsiwn yma os ydych chi am i’ch dogfen gael ei rhwymo gyda cerdyn ar y cefn, ffilm glir ar y blaen ac wedi’i rhwymo gyda’i gilydd gyda stribed gludiog ar yr ochr

A4 mono print and tape.png

A4 or A5 Llyfryn Pwytho Cyfrwy neu Ochr Sgwâr 
Dewiswch yr opsiwn yma os ydych am i’ch Llyfryn A4/A5 gorffenedig bod gyda gorchudd lapio - wedi'i styffylu yn y canol

saddle stitch.tif

Enghreifftiau Argraffu a Rhwymo Thesis 

Rhwymo Clawr Caled Premiwm

Dewiswch yr opsiwn yma os ydych am i’ch dogfen gael ei rhwymo gyda Clawr Caled Premiwm gyda thestun ffoil 

Hard back Binding.png

Rhywmo Clawr Meddal Premiwm 

Dewiswch yr opsiwn yma os ydych am i’ch dogfen gael ei rhwymo gyda Clawr Meddal Premiwm gyda thestun ffoil

 Soft Back Binding.png

Cymryd sylw o’r cyfarwyddiadau ar gyfer yr Opsiynau Clawr:  

Diagram 3.png

Enghreifftiau Argraffu

Argraffu Safonol
Dewiswch yr opsiwn yma os ydych am i’ch dogfen cael ei gadael yn rhydd (dim rhwymo)

standard printing.png


Posteri Fformat Mawr

Dewiswch yr opsiwn yma os ydych am gael posteri A0, A1 ac A2

large format main images.png

Nodwch – Gwybodaeth Pwysig Ynglŷn âOpsiynau Lliw a Mono: 

Ar ôl dewis yr opsiwn rydych angen, mae rhaid dewis os ydych eisiau’r dogfen wedi’i argraffu i gyd mewn du a gwyn (Mono), i gyd mewn Lliw neu mewn Lliw a Mono (Lliw Cymysg a Mono)

DIAGRAM 1.png

Lliw Cymysg & Mono

Mae'r opsiwn yma yn dychwelyd i ddu a gwyn felly mae rhaid dewis unrhyw dudalennau sydd eu hangen arnoch mewn lliw yn unigol a'u newid i Liw. I wneud hyn, cliciwch ar Thumbnail View (ar gwaelod y sgrin, uwchben Total Price) a cliciwch ar y tudalen rydych am newid i liw. Fe fydd dewis lliw yn Print Options yncodi holl tudalennau’r dogfen ar y gost argraffu lliw, a fydd yn ddrutach.

DIAGRAM 2.png


Sylwch ar y cyfarwyddiadau ar bob tudalen - Cewch ragor o wybodaeth am yr amrywiaeth o adrannau trwy hofran dros yn yr ardal gyflwyno.


4.     Ar ôl dewis yr opsiynau rydych angen, cliciwch ar y botwm Buy Now 

5.     Nesaf, cliciwch ar Add Files 

6.     Dewiswch Upload Files – I ychwanegu mwy o ffeiliau, cliciwch Add More Files – wedyn Done

7.     Ychwanegwch eich enw a dewiswch faint rydych am gael

Opsiynau Argraffu 

8.     Dewiswch y papur rydych eisiau (o dan ‘Media’) – Thickness – Size – Colour

        a.     Lliw (Argraffu mewn lliw/sleidiau) -  Dim ond ar gael os dewiswch yr opsiwn Lliw Cymysg a Mono gweler y cyfarwyddiadau ar    dudalen 3

9.     ‘Duplex’ – dewiswch un ochr neu dwy ochr 

10.   Cyfeiriadedd – dewiswch portread neu llorweddol

Gorchuddion Blaen a Chefn

Mae beth sydd ar gael yma yn ddibynnu yn llwyr ar beth dewiswch yn gynharach 

11.   Clawr Blaen

12.   Clawr Cefn (tâp / gwifren / crib byddech chi'n dewis Blank Card)

13.   Clawr Cofleidiol (Wraparound) 

Opsiynau Gorffenedig

Mae beth sydd ar gael yma yn ddibynnu yn llwyr ar beth dewiswch yn gynharach 

14.   Clawr arddull PDC – wedi’i llywdi allan os  nad ydych wedi dewis clawr blaen (rhif 11 uchod)

15.   Ymyl Rhywmo 

16.   Rhwymo (Opsiwn Argraffu a Thp yn unig) 

17.   Tudalennau a Chyfarwyddiadau Arbennig -  rhowch wybod iddyn ni am unrhyw argraffu arbennig sydd ei angen arnoch.

Ychwanegiadau Dewisol

Mae beth sydd ar gael yma yn ddibynnu yn llwyr ar beth dewiswch yn gynharach

18.   Clawr Clir – dewiswch clawr clir i  ddiogelu eich dogfen (ar gyfer rhwymo tâp / gwifren / crib)

19.   Gall Tudalennau a Chyfarwyddiadau Arbennig ymddangos yma yn lle Opsiynau Gorffenedig. 


Gwiriwch eich dogfen a'r Pris cyn ychwanegu at y Cart

20.   Cliciwch ar y Thumbnail View (gweler tudalen 3 am gyfarwyddiadau) i adolygu eich dogfen 

21.    O dan y Thumbnail Viewgallwch gweld y Total Price

22.    Unwaith mae popeth yn iawn cliciwch ar Add to Cart a chliciwch ar I agree

Talu am eich archeb

23.    Dewiswch y dyddiad rydych eisiau eich archeb i fod yn barod erbyn  

24.    Cliciwch ar Proceed to Checkout 

          a.     Dewiswch dosbarthiad mewnol neu casglwch yn y siop 

          b.     Os dyma yw eich tro cyntaf yn ddefnyddio'r siop, fe fydd angen i chi lenwi'r ffurflen

          c.     Yn y Delivery Instructions, rhowch wybod iddyn ni am unrhyw wybodaeth dosbarthu  

          d.     Cliciwch ar Save– ni allwch fynd ymhellach oni bai eich bod yn clicio ar arbed 

25.     Cliciwch ar Proceed to Checkout

26.     Dewiswch eich opsiwn talu – Cliciwch ar Place My Order 

Cadarnhad archeb

27.    Byddwch yn derbyn e-bost gennym yn cadarnhau eich archeb