Rhwymo

Yn ogystal â'n gwasanaethau argraffu yw ein hystod o ddewis rhwymo a gwaith gorffenedig. 

Beth bynnag yw eich gofynion rhwymo/gwaith gorffenedig, gallwn helpu. O dyrnu tyllau, rhwymo, pwytho a styffylu. Os ydych yn ansicr o’r opsiwn mwyaf addas, gofynnwch aelod o’r tȋm argraffu, sydd yno i’ch helpu.

Mae gennym bum opsiwn rhwymo ar gyfer gwaith traethawd hir / ymchwil a phrosiectau. Mae opsiynau rhwymo premiwm yn wasanaeth 24/48 awr. Mae Argraffu and Dylunio PDC yn cynnig gwasanaeth ‘tra-chi’n-aros’ ar gyfer crib, tâp neu rwymo gwifrau yn unig.

Mae holl opsiynau rhwymol sydd ar gael wedi eu prisio'n gystadleuol. Gweler yr opsiynau rhwymol isod.