Posteri Fformat Mawr

Gallwn argraffu posteri o A2 hyd at A0 a gallwn hefyd argraffu meintiau penodol wedi'u haddasu i'ch gofynion unigol.

Mae gennym stoc mat a sglein ar gael. Os nad ydych chi erioed wedi rhoi poster gyda’i gilydd ar gyfer cyflwyniad, isod yw rhai awgrymiadau defnyddiol i chi arwain. 

Diagramau a lluniau 

Os ydych chi’n ddefnyddio ffotograff neu diagram yn eich poster, dylech sicrhau ei fod o ansawdd da ac wedi ei arbed yn y fformat cywir. Dyle fod yn 300dpi yn 'jpeg' neu ‘tiff’ gyda gosodiadau lliw y ffeil wedi eu arbed i CMYK ac nid RGB. 

Llunwedd

Ar gyfer posteri portread, dylid gosod testun mewn o leiaf dwy golofn. Ar gyfer posteri sy’n fwy nag A2 (A1 neu A0), gall tair colofn fod yn fwy addas. Wrth creu poster tirwedd A2, dylech defnyddio o leiaf tair colofn a phedwar os ydych yn ddefnyddio A1 neu A0. Os ydych chi’n ddefnyddio cefndir lliw neu batrwm, dylech ystyried lliw golau. 

Ffontiau

Dylech bob tro ddewis ffont sy'n syml ac yn hawdd ei ddarllen, fel Arial, Helvetica ac Times, sy’n enghreiffitiau addas. Mae maint y ffont yn bwysig pryd yn creu posteri fformat mawr, ac mae maint isaf y ffont y dylech ei ddefnyddio yn dibynnu ar faint eich poster. Defnyddiwch y canllaw isod i’ch helpu. Dylai posteri bob amser cynnwys prif bennawd mawr ac is-bennawd ar gyfer pob adran.

A2: Teitl 35pt | is-benawd 20pt | testun y corff 16pt

A1: Teitl 50pt | is-benawd 26pt | testun y corff 20pt

A0: Teitl 60pt | is-benawd 35pt | testun y corff 25pt