Graffeg Arddangos

Mae’r galw am graffeg arddangos yn cynyddu  

O ganlyniad i’r cynnydd, mae Argraffu a Dylunio PDC wedi buddsoddi i fewn i’r ardal yma, a nawr yn medru cynnig amrywiaeth o ddeunyddiau. Enghreifftiau o’r deunyddiau yma yw baneri stondynau, baneri awyr agored, graffeg ffenestri a wal, sticeri a phapur wal. Mae ei’n staff profiadol yn gallu helpu a chynghori chi ar sut i yrru eich busnes yn ei flaen.


Baneri stondynau

Baneri stondynau (tynnu i fyny) ar gyfer hysbysebu neu arddangosfeydd, ar gael mewn gwahanol meinitiau ac answawdd. Mae ein baneri stondyn ansawdd uchel yn 2220x800mm, tra bod y faner safonol yn 2050x800mm. 

Mae’r ddau yn hawdd i gydosod, ac yn ddod yn gyflawn gyda cas amddiffyniad. Rydym hefyd yn cynnig baner stondyn bwrdd A3.

Baneri finyl

Baneri finyl ar gyfer defnydd awyr agored neu dan do. Gellir cael eu argraffu i wahanol hyd ac i un metr o uchder, ac i gyd yn ddod yn gyflawn gyda gosodiadau llygad ar gyfer sefydlogi yn ei lle.


Graffeg finyl ffenestr/wal a phapur wal

Graffeg finyl ffenestr/wal a phapur wal. Rydym yn cynnig dylunio a gosod finyl wedi ei torri, a graffig ffenestr wedi’i argraffu’n ddigidol, a phapur wal. Trowch waliau gwag i mewn i waliau nodwedd gyda graffeg neu eiriau, ar gyfer cylfeu neges ysgogol yn eich gweithle. Beth bynnag yw eich anghenion a’ch gofynion unigol, gallwn eich helpu. Os oes gennych unrhyw cwestiynau, peidiwch ac oedi i gysylltu â ni.