Dylunio

Mae gennym tȋm o dair dylunwyr profiadol, sydd yn greadigol, brwdfrydig ac yn angerddol am eu gyrfa. 

Mae’r tȋm yn gweithio gyda’i gilydd i sichrhau eu bod yn deall anghenion ei’n cleientiaid, gan ddarparu darluniadau unigryw ar targed.

Yn ogystal â'n cleientiaid mewnol PDC, mae gennym nifer o gleientiaid allanol sydd yn dychwelyd tro ar ôl tro, o ganlyniad i berthynas waith ardderchog. Er ein bod yn stiwdio fach, mae gennym syniadau mawr,ac rydym yn dylunio brandiau ystyrlon a chofiadwy, gan sicrhau ymateb cadarnhaol gan ddefnyddwyr mewnol ac allanol.  

Beth ydyn ni'n ei wneud? 

Hunaniaeth gorfforaethol | Taflenni | Llyfrynnau | Posteri | Graffeg arddangos | Deunydd ysgrifennu priodas | Gwahoddiadau