Argraffu Digidol

Mae ein tȋm argraffu yn cynnwys pedwar aelod profiadol, sydd yn canolbwyntio ar y cwsmer. 

Yno i’ch helpu a’ch cynghori ar unrhyw anghenion argraffu. Ein nod yw i sicrhau ansawdd cyson ar draws ein holl waith argraffu - mae hyn wrth wraidd yr hyn a wnawn. 

Cynigiwn gopïo digidol lliw a du a gwyn, ar faint A4 ac A3. Mae’r ddau safon argraffu; safonol ac ansawdd uchel ar gael ar amrywiaeth o stociau a phwysau papurau a cherdyn. 

Mae argraffu llyfrynau hefyd ar gael, o A3 wedi ei blygu i A4, lawr i A6 wedi ei blygu i A7 ac unrhyw feintiau rhwng y rhain. Gallwn hefyd gynhyrchu llyfrynau maint addasedig i’ch gofynion. Peidiwch ag oedi cyn gofyn i aelod o’n dȋm am gymorth.